บทความ
Total: 1:               
 
    
อาการปวดขาที่เกิดจากอากาศเย็นอาการปวดขาที่เกิดจากอากาศเย็น (อ่าน 23876)
อาการปวดขาเกิดจากหลายสาเหตุ แต่สาเหตุหนึ่งเกิดจากสภาพแวดล้อมและพฤติกรรมความเป็นอยู่ ซึ่งเกิดกับบุคคลทุกเพศทุกวัย แต่มักเกิดกับคนที่มีอายุตั้งแต่ 30 ปีขึ้นไป โดยจะมีอาการปวดบริเวณฝาเท้า ไปจนถึงบริเวณกล้ามเนื้อที่น่อง จนถึงกล้ามเนื้อที่โคนขาด้านล่าง ...